Slovak Welder s.r.o.
M. R. Štefánika 22, Nové Mesto nad Váhom 915 01
IČO: 51696932, DIČ: 2120757485
Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 36432/R